Vi diskuterar aktuella politiska ärenden och går igenom vad som händer i de olika nämnderna.

Vi bjuder på fika.

Alla medlemmar är varmt välkomna!