Se alla

Margareta Hamark

Kommunalråd, ordförande i Bygg- och miljönämnden, ordförande klimat-, miljö- och hållbarhetsutskottet

Kontaktuppgifter

Margareta Hamark är Liberalernas kommunalråd i Upplands Väsby. Hon bor i Torsåker och är liberal för att hon tror på att människor föds och växer med drömmar som de vill ska förverkligas. ”Det kan vi göra med rätt förutsättningar i form av kunskap och möjligheten att göra egna livsval. Men det måste också finnas hjälp att få i tider då livet inte går som man tänkt sig. Därför behövs liberal politik med både hjärta och hjärna i samarbete med andra partier.” säger hon.

Margareta är, utöver sitt intresse för politik, intresserad av närodlad mat, har dykcertifikat och har svårt att motstå vackra trädgårdar. Däremot ogillar hon trångsynthet.

De viktigaste frågorna framåt är enligt Margareta

Skola och Utbildning: En jämlik skola som sätter kunskap och varje enskild elev i centrum.

Integration: Varje människa som kommit till vårt land måste få chans att komma in i samhället.

Klimatet: För att rädda klimatet och ge kommande generationer en renare framtid måste omställningen ske nu.

 

Margareta är kommunalråd och ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i kommunfullmäktige, ordförande i bygg- och miljönämnden, ordförande i kommunstyrelsens klimat- miljö- och hållbarhetsutskott, samt ledamot i miljö- och planutskottet.

I Upplands Väsby möter jag en storslagen natur, en mångfald och en närmiljö där människor värnar varandra och bryr sig om, är nyfikna och inbjudande. Detta är grunden för mitt engagemang för ett Väsby där varje individ får utvecklas.

Nu hoppas jag att fler i Väsby vill engagera sig i politiken och i  liberala värderingar, samt att vara med och påverka.

Varmt välkommen att kontakta mig om du har några frågor!

Bakgrund:
Margareta Hamark arbetade tidigare Karolinska Universitetssjukhusets Kommunikationsavdelning som varumärkesansvarig där ett stort fokus är på framtidens universitetssjukhus som byggts i Stockholm och utvecklingen av sjukvården i hela länet. Tidigare har Margareta varit kommunikationsdirektör på Karolinska under 13 år. Hon är utbildad inom kommunikation och marknadsföring.

 

Uppdrag i kommunen:

 • ledamot kommunstyrelsen
 • ledamot kommunfullmäktige
 • ordförande bygg- och miljönämnden
 • ordförande klimat-, miljö- och hållbarhetsutskottet
 • ledamot planutskottet
 • ledamot Väsbyliberalernas styrelse
 • ledamot Liberalernas förbundsstyrelse Stockholm
 • ledamot Norrvattens styrelse
 • ersättare Käppalas styrelse
 • ledamot i Klimatkommunerna

Uppdrag i regionen:

 • ersättare i regionfullmäktige
 • ersättare i primärvårdsnämnden
 • ledamot i arvodesberedningen
 • ledamot i Liberalernas valberedning

Kontaktuppgifter

073-713 99 29 ...