margareta.hamark@upplandsvasby.se 073-713 99 29

Telefonnummer: 073-713 99 29

Om Margareta

Margareta är kommunalråd och ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i kommunfullmäktige, ordförande i omsorgsnämnden, ledamot i kommunstyrelsens allmänna utskott, samt ordförande i överförmyndarnämnden och i kommunala funktionsrättsrådet.

I Upplands Väsby möter jag en storslagen natur, en mångfald och en närmiljö där människor värnar varandra och bryr sig om, är nyfikna och inbjudande. Detta är grunden för mitt engagemang för ett Väsby där varje individ får utvecklas.

Nu hoppas jag att fler i Väsby vill engagera sig i politiken och i  liberala värderingar, samt att vara med och påverka.

Varmt välkommen att kontakta mig om du har några frågor!

Bakgrund:
Margareta Hamark arbetar till vardags på Karolinska Universitetssjukhusets Kommunikationsavdelning som varumärkesansvarig där ett stort fokus är på framtidens universitetssjukhus som nu byggs i Stockholm och utvecklingen av sjukvården i hela länet. Tidigare har Margareta varit kommunikationsdirektör på Karolinska under 13 år. Hon är utbildad inom kommunikation och marknadsföring.

Följ Margareta:

Facebook

Twitter