Om Torsten

Torsten är vice gruppledare, ledamot av kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen och ersättare i kommunstyrelsens miljö- och planutskott. Han är även ersättare i kommunala pensionärsrådet och vigselförrättare.