Om Torsten

Torsten är vice gruppledare, ledamot av Kommunfullmäktige, ersättare i Kommunstyrelsen och ersättare i Kommunstyrelsens Miljö- och Planutskott. Han är även ersättare i Kommunala pensionärsrådet och vigselförrättare.