Under måndagens kommunfullmäktige valdes de personer som ska ingå i de olika nämnderna och råd under mandatperioden 2019 – 2022. Därmed är det klart vilka som kommer att representera Liberalerna. Hela listan hittar du här nedan.

Det är ett starkt liberalt team som tar plats i nämnder, utskott, råd och styrelser. Jag är oerhört stolt över engagemanget från såväl nya som tidigare medlemmar, säger Margareta Hamark, gruppledare.

Kommunfullmäktige
Margareta Hamark, ledamot
Nils Eriksson, ledamot
Ola Amphan, ledamot
Eila Bromme, ersättare
Torsten Hemph, ersättare

Kommunstyrelsen
Margareta Hamark, ledamot
Eila Brommé, ersättare

Omsorgsnämnden, Margareta Hamark
Margareta Hamark, ordförande
Kevin Lavoi, ersättare

Utbildningsnämnden
Per Nelson, vice ordförande
Emelie Voetmann, ersättare

Kultur- och fritidsnämnden
Torsten Hemph, vice ordförande

Trafik- och fastighetsutskottet
Eila Bromme, vice ordförande

Socialnämnden
Lena Sahlén, ledamot
Kerstin Björnegren, ersättare

Bygg- och miljönämnden
Frances Opondo, ersättare

Miljö- och planutskottet
Margareta Hamark, ersättare

Näringslivs- och kompetensutskottet
Margareta Hamark, ersättare

Pensionärsrådet
Pia Barklund, ledamot

Rådet för medborgardialog
Patrick Harper, ledamot

Funktionsrättsrådet
Margareta Hamark, ordförande

Styrelsen för  Väsbyhem AB
Nils Eriksson, ersättare

Revisor
Sten Deutgen

Valnämnden
Jaak Akker, ledamot

Gemensam överförmyndarnämnd
Margareta Hamark, ordförande

Vigsel- och partnerskapsförrättare
Lena Sahlén

Politisk sekreterare
Johannes Andersson