Nu har Väsbyalliansens budget med flerårsplan för de kommande åren presenterats. Efter att Liberalerna tog över styret av kommunen tillsammans med övriga partier i Väsbyalliansen har vi arbetat med att ta fram en budget, där vi lägger om fokus på prioriteringarna, utifrån det mandat väljarna gav oss i valet. Vi liberaler har givetvis sett till så att det finns en tydlig liberal prägel på budgeten.

Ordning och reda i ekonomin

Under mandatperioden som gått har de rödgröna låtit kostnaderna öka, bland annat genom att öka administrationen och genom att tillsätta fler kommunala uppdrag. Den senaste budgeten som de rödgröna presenterade var en underfinansierad valbudget. Redan då kritiserade vi den budgeten eftersom intäkterna inte nog översteg utgifterna och för att den inte satsade tillräckligt på viktiga områden som skolan och tryggheten. För att hantera detta har Väsbyalliansen behövt göra prioriteringar i hur väsbybornas pengar ska hanteras och hur vi kan skapa en kommunal organisation som är hållbar på sikt.

Skolan

En stark skola som rustar alla elever är det bästa sättet att se till så att varje individ kan växa och utvecklas som han eller hon önskar. I budgeten satsar vi bl a på:

 •  Nolltolerans mot mobbing, kränkande behandling och sexuella trakasserier i skolan.
 • Införa  socialpedagogsfunktion.
 • Förbättra barnens skolmiljö och rusta upp gamla skollokaler.
 • Individuellt stöd till alla elever.
 • Mer rörelse i skolan

Valfrihet

Självklart vet du bäst vad som passar dig. Därför värnar och utvecklar vi valfriheten, så att väsbyborna får möjligheten att välja inom fler verksamheter.

 • Inför valfrihet inom dagverksamheten inom äldreomsorgen.
 • Inför valfrihet inom daglig verksamhet för personer som omfattas av LSS.
 • Skapa mellanboendeformer för seniorer som vill ha tillsyn och gemenskap istället för vård.
 • Öka valmöjligheterna inom kulturskoleverksamheten genom att införa en kulturskolepeng, där elever kan välja mellan flera aktörer.
 • Sänkt skatt, så att du får bestämma över en större del av din inkomst.

Möjlighet att växa

Väsby ska vara en plats där människor och företag kan växa och utvecklas i en mångfald. Där trygghet och gemenskap råder och där vi uppmuntrar varandra att lyckas.

 • Bättre och snabbare integration.
 • Intensifierat arbete för att öka tryggheten.
 • Minska regelkrångel och underlätta för företagare.
 • Underlätta för mindre lokala företag att delta i kommunens upphandlingar, samt underlätta för företag att kunna rekrytera personal och finna bra lokaler.
 • Utveckla samarbete mellan kommun och näringsliv, forskning och högre lärosäten.
 • Stärka kvinnors förutsättningar för företagande.