Se alla

Liberalerna och Mittenstyrets justerade budget- oförändrad skatt och 19,4 miljoner på välfärd.

Fredag 10 november 2023

Liberalerna och Mittenstyrets flerårsplan med budget för 2024–2026 fastställdes av kommunfullmäktige i juni i år. Efter att både den nya höstbudgeten och en ökning av skatteunderlaget resulterat i extra medel till kommunen lägger nu Mittenstyret en tilläggsbudget. I tilläggsbudgeten satsar vi på välfärden, utan att höja skatten.

Vi som Liberaler tror på att människor i så stor utsträckning som möjligt ska få hantera sina egna pengar och att så lite som möjligt ska in i skattesystemet. Därför är vi förespråkare av låga skatter. Samtidigt värnar vi om människan och förespråkar ett skyddsnät och en stark välfärd. Därför kommer vi inte sänka skatten på bekostnad av välfärden.

I det nuvarande ansträngda ekonomiska läget, som både påverkar den privata ekonomin och kommunens ekonomi, är det av yttersta vikt att vi tar ansvar, fortsätter att upprätthålla och förbättra vår service till Väsbyborna och inte höjer skatten. Liberalerna och Mittenstyret gör precis det, och höjer alltså inte skatten utan sänker istället resultatmålet för kommunen. Det är inte ansvarsfullt att som kommun ha alltför högt ställda resultatmål i tuffa tider och därmed pressa verksamheterna. Istället tillför vi nödvändiga resurser till verksamheter som är i behov av det och lägger oss på en lägre resultatnivå tills det vänder och blir bättre igen.

I oppositionen kan vi se att de går olika vägar. Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill höja skatten rejält och Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet vill sänka skatten något men behålla ett högre resultatmål. Att höja skatten i ett ansträngt läge är oansvarigt då det drabbar privatpersoners ekonomi direkt. Att sänka skatten ger en liten lättnad för hushållen, men ställer till det för kommunen i det ansträngda läget vi befinner oss. Att ha ett högt resultatmål i ett ansträngt läge kräver effektiviseringar inom verksamheter som skola och omsorg som kan bli märkbara.
Vi som Liberaler är ett stabilt mittenankare som säkerställer en ansvarsfull politik där välfärden är i fokus och där vi inte höjer skatten, men heller inte sänker den på bekostnad av välfärden.

De nya budgetförutsättningarna ger 19,4 miljoner kronor att fördela. Liberalerna och Mittenstyret satsar 3,2 miljoner på fyra nya fältare som kommer att tjänstgöra kvällar och helger för att öka tryggheten i Upplands Väsby.. Det gör att kommunen då får sammanlagt tio fältarbetare. Med övriga 16,2 miljoner skapar vi en ekonomisk buffert för social hållbarhet och välfärd. Bufferten fördelas inte ut per nämnd utan ska användas under året där medlen bäst kommer att behövas De nya prioriteringarna gör vi utöver de tidigare satsningarna i ordinarie flerårsplan med budget, där vi satsade 191 miljoner extra på det sociala hållbarhetsarbetet och välfärden.

Beslut om justering av budget togs i kommunstyrelsen den 6 november och tas slutligen i kommunfullmäktige på måndag, den 13 november.