Ordförande, ledamöter och åhörare,

Jag vill kunna byta till vinterdäck på min bil utan att det i verkstaden intill samtidigt skjuts en man. Bor jag i flerfamiljshus vill jag kunna gå ned i källaren och hämta min adventsljusstake utan att det ska ligga en skjuten 25-åring i förrådet. Jag vill kunna promenera till Liberalernas ordförande Ola i Odenslunda utan att passera ett hus där en man just skjutits. Likväl ska jag inte behöva bli nedslagen bakifrån på en parkering i Bollstanäs kl 20 på kvällen.

Detta händer här och nu i vårt fina Väsby. Och det har väl inte undgått någon att otryggheten ökar i Väsby. Allt färre Väsbybor känner sig trygga i de områden där de bor. Utvecklingen går åt fel håll i flera kommundelar, men problemen är som värst i de områden som redan från början hade stora problem. Med otryggheten kommer ofriheten och väsbyborna förtjänar att leva i trygghet.

De flesta av oss lever våra liv i stor frihet. Vi bestämmer över våra egna liv, vi arbetar var vi vill, vi går vart vi vill. Kort sagt; vi väljer själva våra liv. Självklart kan sjukdom, arbetslöshet, utsatthet och sorg förändra våra liv, men i huvudsak kan vi säga att vi har friheten att bryta upp och gå vår egen väg.

Men den friheten gäller inte alla väsbybor. Antalet bilbränder, rån och mord i vår kommun har ökat. Eller ta alla de flickor som lever under hedersförtryck. Deras frihet är så beskuren att det är svårt att ta in. Inte få gå på fritids, inte få välja sina kompisar, ständig rädsla för att giftas bort. Fast de är födda i frihet lever de i bojor. Att inte våga leva som man vill, eller räkna med att man kan bli utsatt för brott, är en grov frihetsinskränkning och det kan vi aldrig acceptera.

Den politiska vardagen handlar om prioriteringar. Mellan olika saker, vissa bättre, vissa sämre. Det är sällan glamoröst. Men hur man prioriterar säger någonting om ens ideologi.

Just nu prioriterar Socialdemokraterna i Väsby fel. Istället för att anställa fler trygghetsvakter så bygger man en kommunalt finansierad skatepark. Istället för att anställa mobila trygghetsväktare som kan öka tryggheten i hela Väsby, så anställer man en kommunantikvarie och hittar på projekt om demokratiutveckling. Istället för att uppmuntra civilsamhället att bidra till mer trygghet i vår kommun och ordna ett Seniorernas hus centralt för alla seniorer, så satsar man på att öka antalet kommunala strateger och samordnare. Det är att prioritera yta över substans. Att det som ser bra ut är viktigare än det som förändrar. Som att politikens uppgift är att skyla över problem, inte att lösa dem.

Väsbyborna behöver mer frihet, inte mindre. Att alla får förverkliga sig själva i samspel med andra medmänniskor. Politik ska aldrig handla om att begränsa människors frihet utan att bejaka den. Därför väljer Liberalerna att göra stora satsningar på att öka friheten och tryggheten inom de områden där friheten kränks.

Det vi ska anta idag är en kompletteringsbudget och då ha vi möjligheten att justera budgeten till den veklighet vi ser i vår kommun. Jag undrar: varför väljer majoriteten att inte storsatsa på tryggheten?

-:-

Varje människa som bor i vår kommun har rätt att känna framtidstro, makt över sitt eget liv och trygghet. Att de kan göra det har vi från politikens sida en viktig del i ansvaret för, och det var för att bidra till det som jag engagerade mig politiskt. Därför att jag tror att det bästa för varje människa, är om han eller hon ser att det går att påverka sitt liv och att ”om jag anstränger mig och jobbar hårt, då kan jag en dag nå dit jag vill”.

Men tyvärr ser vi en utveckling i vår kommun och i landet som går åt fel håll. Det blir svårare för unga att skaffa sig en egen bostad och allt fler människor har svårt för att ta sig in på arbetsmarknaden. Klyftan mellan de som känner framtidstro och de som inte gör det blir bredare. Så kan vi inte ha det. Det måste vi från politikens sida ta på allvar.

-:-

När befolkningsprognosen i Väsby nu har justerats ned sedan i juni med 300 personer kan vi inte luta oss tillbaka, slappna av och tänka ”det där med bostäder tar vi tag i senare”. Tvärtom – vi behöver växla upp för att hålla fart i bostadsbyggandet så att fler unga väsbybor kan flytta hemifrån och så att fler människor från andra platser kan bli väsbybor. Därför är det fel att dra ner på resurserna till byggnadsnämnden och trafik- och fastighetsutskottet, som de rödgröna gör. Att minska ambitionerna med samhällsutvecklingen är fel väg att gå när vi har bostadsbrist och samtidigt inte når målen för vår befolkningsutveckling.

Men samhällsutveckling handlar om mer än att färdigställa bostäder. Samhällsutveckling handlar om vilket samhälle vi vill bygga – för oss som lever här idag och för de som kommer efter oss. För mig och för Liberalerna är det självklart att vi ska bygga ett samhälle som är hållbart och som håller ihop. Ett samhälle där ingen lämnas utanför, utan där vi tror på varje människa och på att han eller hon har förmåga att förbättra sin egen tillvaro och bygga sitt liv.

Därför är jag så stolt över de förslag vi i Allians för Väsby har för att förbättra integrationen av nya väsbybor. För att nämna ett exempel: flera företagare, nu senast under dialogdagen, har lyft att de har behov av att anställa människor med viss kompetens, eller att de skulle kunna erbjuda praktik till människor med särskilda erfarenheter. Men de är fullt upptagna med att driva sina företag och har inte alltid möjlighet att leta efter människorna med de kompetenserna. De saknar en funktion som matchar dem med potentiella framtida medarbetare.

Till majoriteten säger jag: varsågoda, ni har vårt förslag om att stärka Väsby Promotion och ge dem i uppdrag att starta just ett sådant matchningsforum. Det löser inte allt, men det är tt steg i rätt riktning. Och vill ni komma en längre bit så får ni gärna använda våra övriga integrationsförslag också. Uppsökande kontakt med asylsökande, samhällskunskap och svenska från dag ett och praktik under asyltiden.

-:-

Utvecklingen i Väsby duger inte. Det duger inte att fler och fler väsbybor får mindre frihet och känner mindre framtidstro. Det duger inte att fler och fler människor i vår kommun känner sig otrygga. Väsbybornas frihet måste försvaras. Väsby kan bättre än så här. Bifall till Allians för Väsbys förslag till budget för 2018.