Gruppledarna för Allians för Väsby diskuterar
Gruppledarna för Allians för Väsbys partier.
Från vänster: Oskar Weinmar (M), Margareta Hamark (L), Anki Frickner (C) och Maria Fälth (KD).

 

Inför antagandet av en kompletteringsbudget för 2018 hade befolkningsprognosen justerats ned med cirka 300 personer sedan i juni, delvis på grund av att färre bostäder har färdigställts. Det gör att kommunen kan räkna med cirka 30 miljoner mindre i intäkter.

För att täcka upp för de minskade skatteintäkterna föreslog de rödgröna att dra ned på resurserna till byggnadsnämnden och trafik- och fastighetsutskottet. De ville även minska på kommunens ekonomiska krockkudde, de särskilda medlen, till fem miljoner nästa år och minska resultatmålet i strid med den målsättning som kommunfullmäktige beslutat om. Några nya förslag för effektivare integration och mer trygghet presenterade de inte, men deras satsningar på administratörer, kommunantikvarie och samordnare finns kvar.

Liberalerna och Allians för Väsbys tänker annorlunda. När vi tappar efter i befolkningsutvecklingen för att för få bostäder färdigställs är det fel väg att gå att satsa mindre på byggandet. När det förekommer mord, bilbränder och rån i vår kommun går det inte att blunda och hoppas att någon annan ska ta tag i otryggheten. När människor som kommit till Väsby inte har en chans att komma in på arbetsmarknaden samtidigt som företag är i behov av att anställa är det fel att inte erbjuda resurser för matchning.

I Allians för Väsbys budget prioriterar vi tryggheten och integrationen med våra tidigare förslag. Vi satsar på mer resurser till byggnadsnämnden, till trafik- och fastighetsutskottet och på potten för samhällsutveckling. Vi inser att om vi ska hålla tempo i befolkningsutvecklingen, så är det inte här vi ska spara in. Vi satsar också på att utveckla Väsby Sjöby med cirka 1000 bostäder i Kairoområdet.

För oss är det viktigt med ekonomisk långsiktighet. Vi tullar inte på de särskilda medlen och vi sänker inte resultatmålet till lägre än 2,5 procent. I en högkonjunktur och med stora investeringar framför oss är det inte läge att minska sparandet. Det har dessutom kommunfullmäktige beslutat.

Här kan du läsa Margareta Hamarks budgetanförande.