Vår demokrati bygger på att människor engagerar sig för att förbättra vårt samhälle. Nästan alla politiker Sverige är fritidspolitiker, alltså människor som till vardags jobbar med annat och ägnar någon eftermiddag eller kväll i månaden åt politiskt arbete.

Många känner att de inte har tillräckliga kunskaper om hur politiskt arbete går till och därför låter bli. Det är synd. Vi vet att det finns många som kan tänka sig att bli fritidspolitiker och i Liberalerna är det lätt att bli det. Hos oss finns bra kollegor, erfarenhet och stöd för förtroendevalda.

I början av 2018 kommer vi att fastställa vår vallista till kommunfullmäktige och i samband med det kommer vår ordförande Ola Amphan att hålla en inspirerande och intressant kurs om liberalism, vad det innebär att vara förtroendevald och om hur vi som kommuninvånare kan påverka vår kommun.

Så vill du vara med och arbeta för ett friare och tryggare Väsby? Ta chansen att vara med. Du behövs!

Är intresserad av att delta eller av att ställa upp i valet – fyll i formuläret som du hittar genom att klicka här.