Handlingsplan för särskilt begåvade barn

Vi vill att Upplands Väsby ska ha Sveriges bästa skolor, där alla elever kan utveckla sin fulla potential. I Sverige är vi duktiga på att stötta de elever som har problem på olika sätt men vi behöver också ge de duktigaste eleverna möjlighet till utveckling och stimulans – även om det råkar vara matte som är favoriten och inte tennis eller hockey!

En särbegåvad elev kan beskrivas ha en osedvanlig förmåga i ett eller flera områden. Eleven förvånar kontinuerligt, såväl i skolan som i vardagslivet, både med sina kunskaper och vad gäller att tillämpa dem. Elever med särskilda begåvningar har stor potential och kan ge skolan mycket tillbaka. Men de känner sig ofta missförstådda i skolan. Det finns också en stor risk för dessa barn att de inte blir utmanade. Uttråkade barn kan istället reagera med att störa i klassrummet eller drömma sig bort i egna tankar. Många tröttnar tidigt på skolan och vissa får psykiska problem och andra blir hemmasittande.

SKL har tillsammans med kommunerna Luleå, Umeå, Uppsala, Karlstad, Sollentuna, Borås och Landskrona tagit fram en handlingsplan för hur särskilt begåvade barn kan stöttas. Handlingsplanen lyfter bland annat fram acceptans, tolerans och kunskap hos skolans personal. För att höja särbegåvade elevers motivation finns tre etablerade strategier:

  • Acceleration innebär att eleven arbetar i en snabbare takt än sina jämnåriga skolkamrater, till exempel genom tidigare skolstart, att flytta upp en till två årskurser eller läsa vissa ämnen med äldre elever.
  • Berikning innebär att eleven får fördjupa sig ytterligare, till exempel med mer avancerade undervisningsmoment.
  • Aktiviteter utanför skoldagen innebär att eleven kan träffa andra särbegåvade elever eller delta i spetsundervisning.

Förslag till beslut:

  1. Att Upplands Väsby kommun arbetar fram en handlingsplan för hur särskilt begåvade barn ska stöttas både i förskola och skola.
  2. Att Upplands Väsby kommun bjuder in kommunala och fristående skolor och förskolor att delta i framtagandet av handlingsplanen.
  3. Att Upplands Väsby kommun bjuder in kommunala och fristående skolor och förskolor till erfarenhetsutbyte om hur man bäst stöttar dessa barn och elever.