I kommunfullmäktige idag behandlas ett förslag från Liberalerna, om att Upplands Väsby kommun ska införa socialpedagoger. Socialpedagoger är beteendevetare, som finns bland eleverna i skolan för att arbeta med deras sociala utveckling. Det kan handla om att diskutera attityder och normer, att träna konfliktlösning eller att bara finnas på plats som en trygghet för eleverna. Det behövs mer idag än någonsin.

Självklart ska alla unga i vår kommun ha rätt att må bra, både fysiskt och psykiskt. Men nyligen släppte Folkhälsomyndigheten sin årsrapport för 2017 och i den framgår att en oroande hög andel flickor i årskurs åtta och i andra året på gymnasiet uppger att de regelbundet utsätts för sexuella trakasserier. Därför måste vi arbeta hårt för att förbättra flickors hälsa och levnadsvillkor. Men inte bara bland flickorna ökar den psykiska ohälsan, utan bland flera unga. Därför behövs nu fler vuxna i skolan, inte minst gäller det i en tid då många unga människor som flytt från krig och förtryck kommer till vår kommun.

En allt större del av lärarnas arbetsdag åt till annat än att undervisa. Skolverket pekar på att fler uppgifter lagts på lärarna och att i genomsnitt två timmar per arbetsdag numera går till administration och till uppgifter relaterade till omsorg och ordning. Vi liberaler tycker att var och en har möjlighet att göra det den är bäst på och därför ska lärarna kunna lägga så stor del som möjligt av sin arbetstid åt det de är proffs på – att undervisa.

I Väsby finns goda exempel från privata utförare. Exempelvis Vittraskolan har två socialpedagoger anställda och de säger att de i sin roll blir som en vuxen kompis till eleverna, och att de därmed har möjlighet att bygga ett stort förtroende hos ungdomarna. Vittraskolans rektor säger sig se inte bara fördelarna med att elevernas arbetsmiljö har förbättrats, utan också att övriga pedagoger har avlastats från en betydande mängd arbete med sociala frågor och elevers interagerande.

Liberalerna vill att alla elever i vår kommun ska ha en trygg skolmiljö som inte bara ger eleverna mer kunskaper utan också bidrar till deras sociala utveckling. Tyvärr är det ingen värdering vi delar med sittande vänsterstyre.